Op een verantwoorde manier ondernemen betekent voor ons: waarde creëren op economisch, ecologisch en sociaal vlak.

In 2022 hebben we een 0-meting laten uitvoeren op onze MVO-prestaties. De 0-meting is gebaseerd op MVO-indicatoren afkomstig uit de Global Reporting Initiative (GRI) en ISO-26000. Op basis van de 0-meting hebben we ambities gesteld en een strategie met doelen en maatregelen ingericht. Het uitvoeren van de 0-meting en het opstellen van doelen en maatregelen heeft onze impact op verschillende MVO-indicatoren in kaart gebracht. We hebben onze impact naast de Sustainable Development Goals (SDG’s) gelegd. De SDG’s zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om de wereld een betere plek te maken in 2030. Alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) committeren zich aan deze doelstellingen, zo ook Nederland.

Sustainable Development Goals

Om de meeste impact te realiseren, richten we ons op de volgende vier SDG’s:

  • Eerlijk werk en economische groei
  • Klimaatactie
  • Leven in het water
  • Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Onze doelen

  • Wij willen het welzijn van onze medewerkers bevorderen door ongelijkheid te verminderen en diversiteit en vitaliteit te stimuleren;
  • Wij willen de negatieve impact op het klimaat verminderen door onze eigen uitstoot van emissies te reduceren, afval gescheiden in te zamelen en bewust duurzaam in te kopen;
  • Wij willen de negatieve impact op ons ecosysteem (zeewater) verminderen door overlast te beperken en vervuiling door afval tegen te gaan;
  • Wij willen samenwerken met partners in de keten, bij het geven van invulling aan onze MVO doelstellingen.

Wij volgen duurzame ontwikkelingen op de voet en spelen in op ontwikkelingen die voor ons relevant en binnen bereik zijn.

De afgelopen jaren zijn er al op diverse terreinen mooie stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de introductie van twee LNG-schepen die aantoonbaar minder schadelijke uitstoot produceren, de zonnepanelen op alle terminals en op de twee LNG-schepen, afvalscheiding, de oprichting van Stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland en health checks voor medewerkers.