Raden van Advies

De Raden van Advies Terschelling en Vlieland

De Raden van Advies op Terschelling en Vlieland zijn geïnstalleerd in 2014, in aansluiting op de afspraken van de vaststellingsovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden, EVT en TSM, bij de concessie. Het doel van de Raden van Advies is de inspraak van eilanders op veerdienstgerelateerde zaken te versterken en te borgen.

Vergaderingen Raden van Advies

De vergaderingen van de RvA’s vinden minimaal driemaal per jaar op het eiland plaats en vaker indien nodig. Voorafgaand aan de vergaderingen worden de inwoners van Terschelling en Vlieland uitgenodigd breed gedragen onderwerpen ter bespreking aan te dragen. De vergaderingen van de RvA’s worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Samenstelling Raden van Advies

De samenstelling van de RvA’s is tot stand gekomen op advies van de deelnemers aan de vaststellingsovereenkomst. De samenstelling, bevoegdheden en inbedding van de RvA’s zijn vastgesteld in het Reglement voor de Raad van Advies en het Huishoudelijk Reglement. De leden van de RvA’s zijn gemandateerde vertegenwoordigers van stakeholdergroepen op het eiland.

  • Leden Vlieland: TCR Vlieland/Arriva, VVV Vlieland, OVV, SRV, VESV, Bevolking Vlieland.
  • Leden Terschelling: Arriva Terschelling, VVV Terschelling, TOV, TCV, Bevolking Terschelling. 

Klantenpanels Rederij Doeksen

Klantenpanels Terschelling en Vlieland

De Klantenpanels op Terschelling en Vlieland zijn in 2008 opgericht op initiatief van Rederij Doeksen. Doel was en is in samenspraak met de eilanders de dienstverlening van Rederij Doeksen te evalueren en te verbeteren.


Vergaderingen Klantenpanels

De vergaderingen van de Klantenpanels vinden eens per half jaar plaats op het eiland (april, oktober) en worden voorgezeten door de directie van Rederij Doeksen. Voorafgaand aan de vergaderingen worden de inwoners van Terschelling en Vlieland uitgenodigd breed gedragen onderwerpen ter bespreking aan te dragen.

Samenstelling Klantenpanels

De samenstelling is tot stand gekomen in overleg met de gemeentebesturen van de betreffende eilanden.

  • Leden Vlieland: VVV Vlieland, Vereniging van Huiseigenaren Noordzeeduinen Vlieland (VHNV), Vereniging van Seizoenplaatshouders en Tenthuiseigenaren (VVST), Bevolking Vlieland, TCR Vlieland/Arriva.
  • Leden Terschellling: Buren West, Buren Midsland, Buren Oost, VVV Terschelling, LTO, TOV, SIL, VHP8, VBMZ.
De beste kwaliteit en service voor onze gasten
De beste kwaliteit en service voor onze gasten
Bekijk alle afvaarten