Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

In 2009 werd de Waddenzee door de Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoedgebied. Een leef- en werkomgeving waarmee we zorgvuldig om willen en moeten gaan. Respect voor onze omgeving komt concreet tot uitdrukking in het beleid dat we voeren bij Rederij Doeksen. Onze nieuwe schepen gaan varen op LNG (Liquefied Natural Gas). Dat is zeer gecomprimeerd, vloeibaar aardgas en een zeer schone brandstof. Varen op LNG betekent nauwelijks meer uitstoot van fijnstof, zwavel- en stikstofdioxide. Met de toekomstige mogelijkheid om te varen op Bio LNG, kunnen we zelfs nagenoeg CO2-neutraal varen.

 

De afgelopen jaren deden we veel research naar groene toepassingen in ons vakgebied. Met Damen Shipyard Gorinchem, de gemeente Terschelling en Rijkswaterstaat kwamen we onder de vlag van iTransfer (Innovative Transport Solutions for Fjords, Estuaries and Rivers) tot een visie voor een veerboot die zo weinig mogelijk impact heeft op de natuurlijke omgeving.

Rederij Doeksen opereert zo duurzaam mogelijk

Onze verdere inspanningen:

 • De terminal in Harlingen wordt verwarmd door een pellets gestookte CO2-neutrale CV.
 • Op onze horecapunten zijn zoveel mogelijk plastic bestek en bekers vervangen door metalen bestek en porseleinen serviesgoed. Voor ons horeca-assortiment kiezen we zoveel mogelijk (h)eerlijke producten met een UTZ-keurmerk.
 • We zijn minder folders en brochures gaan drukken en veel informatie is digitaal toegankelijk gemaakt. Voor het informatiemateriaal dat we nog wel laten maken, kiezen we sinds 2007 voor FSC-papier.
 • Op een deel van onze schepen is de verlichting inmiddels vervangen door Ledverlichting. Dat betekent minder energieverbruik en geen chemisch afval, ofwel een vermindering van CO2 uitstoot van 120 kg per jaar.
 • Sinds 1 april 2013 gebruiken we groene stroom en bos gecompenseerd groen gas van Waddenstroom / Greenchoice voor al onze locaties op Terschelling, Vlieland en in Harlingen. Waddenstroom wordt lokaal en kleinschalig opgewekt en rechtstreeks aan ons geleverd.
 • Sinds 2012 bieden we reizigers de mogelijkheid om hun overtocht CO2-neutraal te maken. Dat deden we jarenlang in goede samenwerking met het FairClimateFund. Per 1 april 2021 gaan alle bijdragen van passagiers naar een nieuw klimaatfonds. Dit klimaatfonds wordt op dit moment opgezet en is een samenwerking tussen de gemeentes Vlieland en Terschelling, Energiecoöperatie Vlieland, Terschelling Energie en Rederij Doeksen en zal investeren in lokale, CO2-verlagende projecten. Rederij Doeksen zal op die manier jaarlijks 5.000 dienstreizen van haar medewerkers compenseren. Doet u ook mee?
 • Oud papier wordt (ook aan boord) gescheiden ingezameld en verwerkt.
 • Niet afgehaalde gevonden voorwerpen krijgen een goede tweede bestemming. Slaapzakken gaan naar de daklozenopvang in Amsterdam, kleding en andere gebruiksartikelen naar de Stichting Dorcas. Waardevolle spullen worden geveild, waarna de opbrengst naar een goed doel gaat (o.a. KWF Kankerbestrijding, Ronald McDonald Huis, Stichting Thuishaven Terschelling).
 • We vervullen een aanjagersrol voor wat betreft het gebruik van LNG. We organiseerden in 2015 een conferentie over LNG, in samenwerking met het maritieme competentiecentrum MARIKO. Hierbij waren de gedeputeerde van de Provincie Fryslân Sytske Poepjes en wethouder Maria LeRoy (Harlingen) aanwezig. Er werd enthousiast gesproken over de mogelijkheden van LNG en het faciliteren ervan.
 • Op zowel Terschelling als Vlieland hebben we in 2008 Klantenpanels Hierin zitten mensen die alle belangrijke groepen op de eilanden vertegenwoordigen. Met hen klankborden we elk half jaar over onze dienstverlening. Een zeer waardevol contact met onze meest frequente veerdienstgebruikers.
 • Sinds 2014 (start eerste concessie) zijn er op beide eilanden ook Raden van Advies. De Raden worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Zij denken mee en adviseren ons op het gebied van dienstverlening en dienstregeling. Sinds 2015 werken de Raden van Advies en de Klantenpanels nauw samen. Driemaal per jaar komen de RvA’s samen op de eilanden voor overleg met Rederij Doeksen.
 • Vanaf 2019 zijn alle terreinen, terminals en schepen van Rederij Doeksen rookvrij. Hiermee ondersteunen we het initiatief Op weg naar een rookvrije generatie en beschermen we onze passagiers, medewerkers en het kwetsbare milieu van het waddengebied.
 • Nadat in oktober 2018 de daken van de terminal in Harlingen waren voorzien van zonnepanelen, zijn er in januari en februari van 2019 ook zonnepanelen op de terminals op Vlieland en Terschelling geplaatst. Van de in totaal 166 panelen op Vlieland verwachten we een jaaropbrengst van ca. 44.000 kWh. Dit is ongeveer 20-25% van het huidige jaarverbruik op Vlieland (kantoor, terminal, terrein, walstroom, etc.) Op Terschelling zullen de 173 geplaatste panelen ca. 47.000 kWh opbrengen, wat overeenkomt met ongeveer 18-20% van het jaarverbruik op die locatie.
 • Rederij Doeksen stimuleert een gezonde leefstijl bij haar werknemers door het participeren in de kosten voor sportschoolabonnementen, het vergoeden van stoppen-met-roken-cursussen en het aanbieden van een gratis health-check.

 

Zo is Rederij Doeksen proactief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.