In 2009 werd de Waddenzee door de Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoedgebied. Een leef- en werkomgeving waarmee we zorgvuldig om willen en moeten gaan. Respect voor onze omgeving komt concreet tot uitdrukking in het beleid dat we voeren bij Rederij Doeksen. Onze nieuwe schepen gaan varen op LNG (Liquefied Natural Gas). Dat is zeer gecomprimeerd, vloeibaar aardgas en een zeer schone brandstof. Varen op LNG betekent nauwelijks meer uitstoot van fijnstof, zwavel- en stikstofdioxide. Met de toekomstige mogelijkheid om te varen op Bio LNG, kunnen we zelfs nagenoeg CO2-neutraal varen.

De afgelopen jaren deden we veel research naar groene toepassingen in ons vakgebied. Met Damen Shipyard Gorinchem, de gemeente Terschelling en Rijkswaterstaat kwamen we onder de vlag van iTransfer (Innovative Transport Solutions for Fjords, Estuaries and Rivers) tot een visie voor een veerboot die zo weinig mogelijk impact heeft op de natuurlijke omgeving.