In opdracht van Rijkswaterstaat worden momenteel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de veerhavens in het Waddengebied. Doel is de veerhavens goed bereikbaar te houden en de hinder zoveel mogelijk te beperken. Ook op onze locaties (Harlingen, Terschelling en Vlieland) vinden gefaseerd werkzaamheden plaats. Het streven is om de passagiers van en naar de eilanden hiervan weinig tot geen hinder te laten ondervinden. Via onze website houden wij u graag op de hoogte. Lees onderstaande informatie daarom aandachtig door voordat u op reis gaat. Welkom aan boord!

Begin juli is door Rijkswaterstaat het startsein gegeven voor het grootschalige renovatieproject van de veerhaven op Terschelling. Het project wordt uitgevoerd door Spie Nederland en De Boer & De Groot civiele werken b.v. Soms kan er hinder zijn voor passagiers, maar de werkzaamheden hebben geen gevolgen voor onze dienstregeling.

Als eerste is gestart met de realisatie van een tijdelijke nachtligplaats voor de reserveveerboot in de Kom. U kunt de palen al zien staan! Naar verwachting kan die plek in september in gebruik worden genomen. Daarna kunnen de damwanden worden vervangen. De huidige steiger wordt verlengd en er komen extra afmeerplaatsen. Door deze tijdelijke nachtligplaats is er straks voldoende ruimte om de kades te renoveren.

Begin 2024 start vervolgens de bouw van een tijdelijke veerinrichting en daarna worden ook de kades vernieuwd. Als alles volgens planning verloopt, is het project op Terschelling in 2025 klaar.

Eilanders en andere belangstellenden die meer informatie willen over de werkzaamheden op het haventerrein op Terschelling kunnen hiervoor terecht bij het informatiepunt van Rijkswaterstaat aan de Willem Barentszkade (Tonnenloods). Het infopunt is elke dinsdag geopend van 14.00 – 16.00 uur.

Credits foto en video: Omroep Zilt.

Renovatie en onderhoud

Rijkswaterstaat verbetert kades en damwanden


In grote lijnen gaat het om deze verbeteringen:

  • De terreinen worden opnieuw geasfalteerd en ingedeeld en de afmeerpalen opnieuw geconserveerd.
  • Om de functie van de damwand te beschermen plaatst men 450 anodes (kathodische bescherming). Hierdoor zullen de damwanden minder snel gaan roesten.
  • De auto- en passagiersbruggen worden gereviseerd en hiervoor zullen ze tijdelijk worden verwijderd en vervangen.

Planning

In april 2022 zijn de werkzaamheden in Harlingen van start gegaan. Sinds juli 2023 werkt Rijkswaterstaat ook aan de verbeteringen op Terschelling.