In opdracht van Rijkswaterstaat worden momenteel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de veerhavens in het Waddengebied. Doel is de veerhavens goed bereikbaar te houden en de hinder zoveel mogelijk te beperken. Ook op onze locaties (Harlingen, Terschelling en Vlieland) vinden gefaseerd werkzaamheden plaats. Het streven is om de passagiers van en naar de eilanden hiervan weinig tot geen hinder te laten ondervinden. Via onze website houden wij u graag op de hoogte. Lees onderstaande informatie daarom aandachtig door voordat u op reis gaat. Welkom aan boord!

Er vinden momenteel grootschalige renovatiewerkzaamheden plaats door Rijkswaterstaat aan de veerhaven op Terschelling. Het project wordt uitgevoerd door Spie Nederland en De Boer & De Groot civiele werken b.v. Soms kan er hinder zijn voor passagiers, maar de werkzaamheden hebben geen gevolgen voor onze dienstregeling. Wel is het in deze periode nog belangrijker om extra reistijd in acht te nemen. Wij raden onze passagiers aan 30 minuten voor vertrek van de boot aanwezig te zijn.

De werkzaamheden op Terschelling duren nog tot medio 2025.