In april 2022 starten de omvangrijke werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de kade en op het terrein in Harlingen. De werkzaamheden nemen een aantal maanden in beslag. Het doel is om de passagiers van en naar de eilanden weinig tot geen hinder te laten ondervinden tijdens de werkzaamheden. Via onze website houden wij u graag op de hoogte. Lees onderstaande informatie daarom aandachtig door voordat u op reis gaat. Welkom aan boord!

Renovatie en onderhoud

Rijkswaterstaat verbetert kades en damwanden


In grote lijnen gaat het om deze verbeteringen:

  • De terreinen worden opnieuw geasfalteerd en ingedeeld en de afmeerpalen opnieuw geconserveerd.
  • Om de functie van de damwand te beschermen plaatst men 450 anodes (kathodische bescherming). Hierdoor zullen de damwanden minder snel gaan roesten.
  • De auto- en passagiersbruggen worden gereviseerd en hiervoor zullen ze tijdelijk worden verwijderd en vervangen.

Planning

In april 2022 starten de werkzaamheden in Harlingen. In de loop van het jaar zal ook op Terschelling gestart worden met werkzaamheden en als alles volgens planning verloopt, is Vlieland in 2023 aan de beurt.