De historisch hoge brandstofprijzen hebben grote impact op de bedrijfsvoering van Rederij Doeksen. Om de belangrijke veerverbindingen van en naar de eilanden Vlieland en Terschelling op een verantwoorde manier in stand te kunnen houden, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons toestemming gegeven voor een tijdelijke brandstoftoeslag.

Tarieven brandstoftoeslag

  • Brandstoftoeslag toeristen
    De brandstoftoeslag bedraagt voor toeristen 16,5%. Voor voertuigen (zoals auto, bestelwagen, camper, motor of fiets en bijbehorende supplementen) en extra bagage van toeristen bedraagt de toeslag 20,5%.
  • Brandstoftoeslag eilanders
    Omdat het effect voor eilanders (zeer frequente reizigers) het grootst is, geldt voor hen een lagere brandstoftoeslag van 4,5% op alle kaartsoorten (personen, voertuigen en extra bagage).Tot wanneer geldt de brandstoftoeslag?
De brandstoftoeslag geldt voorlopig alleen voor boekingen in het jaar 2023. Mocht de prijs van LNG (Liquefied Natural Gas, deze brandstof is het meest gestegen) in 2023 structureel fors dalen, dan zal de brandstoftoeslag in de loop van dat jaar worden verlaagd of afgeschaft, als dat verantwoord kan. Dit wordt vlak voor, tijdens en na het zomerseizoen beoordeeld.

Extra informatie

Andere financiële steun
De staatssecretaris heeft ook ingestemd met het onderzoeken van de opties om ons financieel te ondersteunen, zodat de brandstoftoeslag zo snel als mogelijk verlaagd of afgeschaft kan worden. Op dit moment is een dergelijke mogelijkheid er nog niet.

De brandstoftoeslag wordt toegepast bovenop de jaarlijkse tariefsverhoging, vastgesteld door het ministerie. Voor 2023 is deze verhoging vastgesteld op 2,6%.

Wie bepaalt de veerdiensttarieven?
De tarieven van Rederij Doeksen zijn in de jaren negentig door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Vervolgens werden ze jaarlijks verhoogd met de nationaal geldende Landelijke Tarieven Index (LTI, voorheen beter bekend als de OV-index), vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds we onder een concessie varen (2014), zijn de tarieven vastgelegd in concessieafspraken en worden ze gecontroleerd door de overheid.