Rederij Doeksen

Disclaimer en copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Proclaimer

Dit is de officiële website van Rederij Doeksen. Rederij Doeksen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw mailtje bijzonder op prijs. U kunt hiervoor het adres info@rederij-doeksen.nl gebruiken. Bij voorbaat hartelijk dank! Aan wijzigigingen of onjuiste informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen.

 

Aansprakelijkheid
Tijdens het verblijf op het emplacement alsmede op het vervoer van zaken en personen zijn van toepassing de door de Stichting Vervoeradres ter Griffie van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene Veerboot- en Beurtvaart Condities, laatste versie. Een afschrift van deze condities kunt u desgewenst opvragen bij onze kantoren op Terschelling en in Harlingen. Dienstregelingen van Rederij Doeksen kunnen te allen tijde en zonder enige voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk worden uitgebreid, ingekrompen of gewijzigd. Typefouten voorbehouden.

Cookie verklaring

Google Analytics
Via www.rederij-doeksen.nl wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst om informatie over de voorkeuren van de gebruiker op te slaan. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Sociale netwerken
Op www.rederij-doeksen.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op de sociale netwerken Facebook, Twitter, Hyves en Google+. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. In het geval van Google, Facebook en Twitter wordt de informatie die ze verzamelen zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Twitter en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Zij stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Privacy beleid

Rederij Doeksen BV vindt het belangrijk om in haar privacy beleid duidelijke en transparante informatie te verstrekken over de wijze waarop zij persoonsgegevens van reizigers, bezoekers van onze website en gebruikers van sociale media verwerkt. De zorgvuldigheid van deze verwerking en de beveiliging daarvan staat daarbij voorop. Rederij Doeksen BV houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Rederij Doeksen BV, gevestigd aan de Waddenpromenade 5, te (8861 NT) Harlingen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens